fragment over de geschiedenis van de Hein Buisman Stichting


Deel uit een programma op omrop Fryslân over zorg voor monumenten. Dit fragment gaat over de Zoutsloot. Toen de stichting voor stadsherstel in Harlingen, die de naam Hein Buisman stichting ontving, in 1963 werd opgericht, verkeerden enkele achterafbuurten van Harlingen in een onrustbarende ruïneuze toestand. Daarvan waren de buurten van de Zoutsloot en van de Vijver er erg slecht aan toe. Er waren weinig mensen meer die nog geloofden dat die grachten en straten gered konden worden.  Lees verder...
Hein Buisman Stichting

adres | info | contact