Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Bronnen:

Verantwoording:

De teksten op de website zijn ontleend aan het jubileumboek, dat is samengesteld in de lente van 2003 toen het fascinerende ensemble in de Grote en Kleine Kerkstraat volop in restauratie was.
Het jubileumboek van 2003 is een verbeterde en uitgebreidere versie van het jubileumboek dat verscheen bij het 25-jarig bestaan van de stichting. 
 


Peter Karstkarel (tekstschrijver van het boek van 2003):
"Veel dank ben ik verschuldigd aan de heren Jan Zeinstra en Yde Elsinga, die de tekst kritisch hebben gelezen en veel aanwijzingen hebben gegeven. Vooral van de documentaire informatie van de heer Elsinga kon dankbaar gebruik worden gemaakt. Met heer Tjeerd Zandhuis is de iets gewijzigde en naar wij hopen, praktischer structuur aangebracht en hij vervaardigde ook de fraaie kaarten"