Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Gevelmetselwerk; Algaangroei

Alg – en mosaangroei is op termijn slecht voor zowel de stenen als de voeg. Alg – en mosaangroei komt vooral op vochtige muren voor.
* Probeer eerst de oorzaak waardoor de muur vochtig is op te sporen.
* Er zijn speciale producten in de handel om alg- en mosaangroei te verwijderen.
* Breng het middel op de aangetaste plaatsen aan.
* In laten werken, weg borstelen en schoonspuiten. Beslist geen staalborstel gebruiken om beschadiging van de muur te voorkomen.

Voegwerk; repareren

* Beschadigd of loszittend voegwerk met een smalle steenbeitel verwijderen.
* De voeg met een harde borstel stofvrij maken.
* Voegen met een plantenspuit bevochtigen (niet te nat).
* Voegspecie maken (één deel cement op drie delen metselzand).
* Water toevoegen tot een aardvochtig mengsel ontstaat.
* Voegspecie vanaf een spaarbord met een voegspijker in de voeg aanbrengen.
* Voor stootvoegen (de verticale voegen) een korte voegspijker gebruiken.
* De voegspecie goed in de voeg aandrukken.
* Probeer de voeg zoveel mogelijk te laten lijken op het bestaande voegwerk.
U kunt beter geen voegwerk uitvoeren wanneer de zon op een muur staat of wanneer het regent of gaat regenen. Maak de voeg na het aanbrengen enkele keren voorzichtig vochtig met een plantenspuit, de voeg wordt hierdoor sterker.

Dak/dakafwerking; reparaties

Wanneer dakpannen niet goed sluiten, beschadigd zijn of zelfs ontbreken zal het hout van de dakconstructie nat kunnen worden. Wanneer dit regelmatig gebeurt, krijgen schimmels en houtrot de kans om de dakconstructie aan te tasten. Wanneer u constateert dat er dakpannen zijn die niet meer goed sluiten, beschadigd zijn of zelfs ontbreken, dan is direct ingrijpen noodzakelijk om grotere schade te voorkomen.
* Controleer na een flinke storm altijd uw dak.
* Beschadigde dakpan verwijderen door de erboven en er links van liggende pan op te tillen.
* Op dezelfde wijze de nieuwe dakpan op zijn plaats brengen.
* Liggen de pannen niet meer recht dan corrigeren door de pannen te duwen of uit elkaar te trekken.

Schoorsteen; loodloketten

* Opgewaaide loodaansluitingen voorzichtig met een rubber hamer weer in model kloppen.
* Beschadigde of gescheurde loodaansluitingen kunt u het beste door een vakman laten repareren.

Dakramen

* De levensduur van dakramen wordt verlengd door de buitenzijde tenminste twee keer per jaar schoon te maken met water waaraan een schoonmaakmiddel zonder ammonia is toegevoegd.
* Eventueel aanwezig vuil uit de gootstukken rondom het dakraam verwijderen.
* Kijk vooral het gootstuk boven het dakraam goed na op aanwezig vuil.
* Opgewaaide loodaansluitingen voorzichtig met een rubberhamer weer in model kloppen.
* Beschadigde of gescheurde loodaansluitingen kunt u het beste door een vakman laten repareren.
* Eventueel pannen die aansluiten op de gootstukken weer goed leggen.

Goten / hemelwaterafvoeren; Schoonmaken

* Maak in ieder geval voor de winter de goten schoon, wanneer er veel bomen in de buurt staan is tweemaal schoonmaken in het najaar soms nodig.
* Schuif voor het schoonmaken de onderste pannen zonodig wat omhoog.
* Plaats eventueel bladvangers op de regenpijpen ze kunnen dan niet verstopt raken door bladeren.

Kozijnen / ramen / deuren; Schoonmaken

* De levensduur van schilderwerk wordt verlengd door het ten minste twee keer per jaar schoon te maken met water waaraan een schoonmaakmiddel zonder ammonia is toegevoegd.
* Het is raadzaam om ook de beglazing tenminste enkele keren per jaar schoon te maken.

Houtrot

* Houtrot treedt vooral op bij plaatsen waar vocht binnen kan dringen, zoals bij hoekverbindingen en kopse kanten, met name bij de onderste hoekpunten van ramen en kozijnen zal het eerst houtrot optreden.
* Houtrot is vaak zichtbaar door het bladderen van de verf.
* Controleer zo nodig met een priem verdachte plekken, verrot hout is zacht, de priem gaat er met gemak in.
* Er zijn diverse materialen in de handel waarmee door houtrot aangetaste constructies kunnen worden gerepareerd, de aantasting moet wel van beperkte omvang zijn anders heeft repareren geen zin meer en is vervangen/vernieuwen de enige oplossing.

Tochtafdichtingen

Wanneer de afdichtingslip van een tochtafdichting gescheurd, hard geworden, verdroogd of verteerd is, is vervanging gewenst.
* Oude tochtstrip voorzichtig verwijderen met behulp van een tang.
* Nieuwe tochtstrip precies op maat zagen.
* Tochtstrip met bijbehorende spijkertjes of schroefjes vastzetten. Het materiaal waaruit de afdichtingslippen van tochtstrips bestaan veroudert.
Tochtstrips gaan daarom gemiddeld zo’n 10 jaar mee daarna is vervanging meestal noodzakelijk.

Buitenschilderwerk; Algemeen

Buitenschilderwerk bij voorkeur alleen uitvoeren tussen half april en half oktober bij een buitentemperatuur van tenminste 15°C. Buiten deze periode is het meestal te koud en te vochtig om kwalitatief goed schilderwerk te krijgen, bij mistig, vochtig en regenachtig weer niet schilderen. Schilder bij voorkeur ook niet in de felle zon, werk aan de schaduwzijde van uw woning of wacht een (iets) bewolkte dag af. Wanneer er veel wind staat kunt u beter ook niet schilderen, stof en zand deeltjes zullen zeker op de natte verflaag waaien. Ga ook tegen de avond niet meer schilderen, de lucht wordt dan vaak vochtig(er) waardoor de aangebrachte verflaag dof kan opdrogen.
* Koop een paar goede kwasten, goed gereedschap is het halve werk.
* Lees voordat u begint de verwerkingsvoorschriften goed die op het product dat u wilt toepassen zijn afgedrukt.
* Schilder uitsluitend op een droge, schone en stofvrije ondergrond.
* Breng een volgende laag pas aan wanneer de voorgaande laag goed droog is, het verwerkingsvoorschrift geeft doorgaans aan na hoeveel uur een volgende laag mag worden aangebracht.

Herstel

* Ieder jaar het schilderwerk controleren op beschadigingen, doe dit altijd in het voorjaar. In de zomermaanden kunt u het schilderwerk dan weer in orde maken.
* Gebladderde of gebarsten verf met een verfkrabber verwijderen.
* Beschadigde plekken schuren (korrel 220/250) en stofvrij maken.
* Alleen plamuur gebruiken als dit strikt noodzakelijk is om een beschadiging weg te werken, spaarzaam plamuren.
* Twee lagen verf aanbrengen, eerste laag licht schuren voor de tweede laag wordt aangebracht.

Periodiek

Afhankelijk van de situatie (zonzijde, schaduwzijde) is om de twee of drie jaar het schilderwerk aan een onderhoudsbeurt toe. Het schilderwerk is dan vaak dof en verkleurd.
* Al het schilderwerk goed schuren (korrel 2201250) en stofvrij maken.
* Beschadigingen bijwerken zoals hiervoor is omschreven.
* Twee lagen beits aanbrengen, op liggend werk bij voorkeur drie lagen. De eerste laag licht schuren en stofvrij maken voor de tweede laag wordt aangebracht.

Binnenschilderwerk; Onderhoud

Het verdient aanbeveling de binnenzijde van de gevelkozijnen om de 4 of 5 jaar van een nieuwe verflaag te voorzien.
* Eerst eventuele beschadigingen bijwerken met plamuur.
* Kozijnen en ramen helemaal schuren (korrel 220/250).
* Met ammonia ontvetten en goed stofvrij maken.
* Eén laag verf aanbrengen.

Centrale verwarming; Onderhoud

Voor het goed en veilig functioneren van de verwarmingsketel is het absoluut noodzakelijk dat de ketel ieder jaar een onderhoudsbeurt krijgt, die moet worden uitgevoerd door een erkend installateur.

Wij adviseren u om hiervoor een onderhoudscontract bij een erkend installateur af te sluiten. Ga beslist niet zelf aan uw verwarmingsketel sleutelen.
Houd de omgeving van de verwarmingsketel zoveel mogelijk stofvrij.
Sla geen brandbare materialen op in de omgeving van de verwarmingsketel.

Een verwarmingsketel heeft een gemiddelde levensduur van 18 – 25 jaar.
Hierna is vervanging meestal zinvol.
Tussentijds moeten er doorgaans wel enkele onderdelen worden vervangen die een kortere levensduur hebben dan de ketel, zoals bijvoorbeeld het expansievat en de circulatiepomp.