Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Noodzaak

Net als een auto heeft ook een woning regelmatig onderhoud nodig. De meeste materialen verouderen in de loop der tijd. Het ene materiaal wat sneller dan het andere. Er komt echter een moment dat onderhoud noodzakelijk wordt. Sommige onderhoudswerkzaamheden moeten regelmatig worden uitgevoerd. Ieder jaar of om een paar jaar zoals bijvoorbeeld het schilderwerk. Sommige onderdelen van de woning moeten na verloop van tijd worden vervangen, bijvoorbeeld de cv-ketel na zo’n 22 jaar. Door steeds tijdig de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de woning te laten uitvoeren of zelf uit te voeren, blijft de woning in een goede staat.

Regelmaat

Bij een goed onderhouden woning is de kans op plotselinge gebreken aanzienlijk kleiner dan bij een woning waarbij het onderhoud wordt verwaarloosd. Veel klachten en problemen zijn te voorkomen door het uitvoeren van regelmatig onderhoud aan het buitenschilderwerk, aan gaten en regenpijpen, aan hang- en sluitwerk, aan kitvoegen en aan de installaties in de woning. Regelmatig onderhoud verlengt ook de levensduur van de meeste materialen en constructies.

Consequentie

Verwaarlozing van onderhoudswerkzaamheden aan de woning kan tot vervelende consequenties leiden. Een woning daalt in waarde door verwaarlozing van het onderhoud. Wanneer een woning goed is onderhouden is dit zeker een pluspunt bij een eventuele verkoop. Het uitstellen van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden betekent bijna altijd extra kosten. Door het uitstel verergert de situatie waardoor noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden steeds omvangrijker zullen worden. Ook wordt de kans op vervolgschade steeds groter. Vervolgschade is de schade die aan uw woning ontstaat doordat noodzakelijk onderhoud niet tijdig is uitgevoerd. Dikwijls kan dit tot grote schadeposten leiden.

Fonds

Wij adviseren u om zelf een onderhoudsfonds voor uw woning te vormen.
Het is misschien verstandig om hiervoor een aparte bankrekening te gebruiken.
U heeft dan steeds een goed overzicht van het saldo van uw onderhoudsfonds en de bedragen die u aan onderhoudswerkzaamheden heeft besteed.
Deskundigen adviseren om jaarlijks gemiddeld zon 1 tot 1,5 % van de koopsom vaar uw woning te reserveren voor onderhoud- en vervangingskosten.
Het beste is om maandelijks een bedrag in uw ‘onderhoudsfonds’ te storten.