Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Van Vijver tot Zoutsloot

Het is bijna niet meer voor te stellen hoe het oude Harlingen er veertig jaar geleden uitzag. Veel panden en zelfs hele buurten van de Harlinger binnenstad waren in verval en in elk geval aan zichtbare slijtage onderhevig. Dat is bij de navolgende caleidoscoop van alle door de Hein Buisman Stichting gerestaureerde panden en ensembles nauwelijks meer te merken.

De wandelingen zijn in zes hoeken van de stad te maken, eerst de oude kern en vervolgens de stadsuitleggingen uit het einde van de zestiende eeuw. Bij elke buurt is een kaart opgenomen waarop is af te lezen om welke panden de Hein Buisman stichting zich heeft bekommerd. Achtereenvolgens zullen worden voorgesteld:

1. De Vijverbuurt en omgeving, het westelijk gedeelte van de oude stadskern 2. De Lanen en omgeving, het zuidelijk gedeelte van de oude stadskern
3. De Kerkstraten en Heiligeweg, het oostelijk gedeelte van de oude stadskern 4. Almenum en omgeving
5. De oostelijke stadsuitleg van Hoogstraat en omgeving
6. De noordelijke stadsuitleg van Zoutsloot en omgeving