Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

De Vijverbuurt & omgeving

De Vijverbuurt behoort tot de oudste gedeelten van Harlingen. In het midden van de jaren zeventig, toen Harlingen al aangewezen was tot beschermd stadsgezicht, was die hoek van de stad bij de Zuiderhaven dusdanig verpauperd, dat hij een smet op het monumentale blazoen van de stad betekende.

Er moest hoognodig meer gebeuren dan het opschroeven van bordjes ‘onbewoonbaar verklaarde woning’. Een drastische sanering was noodzakelijk geworden. Men stond voor de principiële keuze om dit met sloop en nieuwbouw of door renovatie en restauratie te bereiken. De Hein Buisman stichting was zo moedig om een belangrijk deel van de huizen in 1975 en 1976 aan te pakken. Ondanks deze inzet zijn er gaten in de Vijverbuurt gevallen, gaten die beslist opgevuld dienen te worden. In de Vijverstraat lijken de door de Stichting aangepakte huizen, 4, 12 en 14 nu goede tanden in een aangetast gebit. Vooral nr. 4, een type huis dat in een gesloten gevelwand behoort te staan, lijkt nu wat verloren in de ruimte te zweven. De meeste panden die de Stichting hier aanpakte zijn gerestaureerd, maar aan de Vijver ontkwam men niet aan sloop van enkele panden die niet meer te redden waren. Na sloop werden daar huizen opgetrokken in oude stijl, een stadsvernieuwingsconcept dat in die periode wel meer werd toegepast en bij huizen van geringe allure zeker wel eens toegepast mag worden. Nu het patina der tijd weer aan die huizen kleeft, lijkt het een zinnige keuze geweest te zijn.

Het is een kwaliteit van de Hein Buisman stichting dat zij niet in de eerste plaats spectaculaire monumenten koos aan de Voorstraat, de Grote Bredeplaats of de Noorderhaven - die kunnen aan het particuliere initiatief worden overgelaten -  maar juist buurten waar niemand zich om bekommerde, b.v. Zoutsloot en omgeving en de Vijverbuurt. Daar leek boter aan de galg gesmeerd te worden. Het resultaat van dit uitgangspunt dat niet geheel zonder risico’s was, is dat Harlingen als beschermd stadsgezicht meer en meer als volledig ensemble waard is om beleefd te worden. In deze Vijverbuurt zijn verschillende eenvoudige oude huizen met zorg gerestaureerd of gereconstrueerd: Vijverstraat 12, Vijver 6, 8, 10 en 12, Kleine Ossemarkt 8 en 10 en Rinnertspijp 4, maar er zijn ook panden aangepakt die door wat voor speciale kwaliteit ook, een zekere allure bezitten: Vijverstraat 2, 4 en 14, Vijver 2 en 4, Hondenstraat 8 en 10, Kleine Bredeplaats 18 en Rinnertspijp 1.