Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

S T A D S W A N D E L I N G
40 jaar restauratie ervaring
in Harlingen

door
HEIN BUISMAN STICHTING

40 jaar Hein Buisman Stichting. Deze naam staat voor de restauraties van de vele monumenten die Harlingen rijk is. In een schitterend boekwerkje dat ter ere van het 40 jarig jubileum wordt uitgegeven vindt u een volledig overzicht van de gerestaureerde panden.
Deze rondwandeling voert u langs een klein deel daarvan.

Vanuit museum  Het Hannemahuis loopt u het steegje in rechts van het museum = Christoffelsteeg. 

Sint Christoffelsteeg nr 6

Door de lengte van deze steeg wordt het duidelijk zichtbaar hoe diep de tuinen van de huizen aan de Voorstraat en de Lanen zijn. Op nr. 6 [1990] het pand  de Comedie (Comediesteeg aan de achterzijde). Het huis is in gebruik geweest als schouwburg (1781). Belangrijke wijzigingen bij restauratie o.a. het piramidaal schilddak met rode golfpannen en de aanbouw links.

Aan het einde van de Christoffelsteeg gaat u rechts.  = Lanen

Lanen nr 54

Hier mogelijk het oudste tracé van de voor de nederzettingsontwikkeling zo belangrijke waterloop (gedempt in 1893). Aan de overkant de even nummers 54-52-48-12/14.

Lanen nr 52

Nr. 52 wordt gebruikt als kantoor, archief en vergaderruimte van de Hein Buisman stichting.

Lanen nr 63

Lanen 63  Dit pand vormt samen met nr. 61 een woning. [1991]  De gevel wordt bekroond door een fraaie kroonlijst en een flink geprofileerde goot op bewerkte klossen. In de zijgevel een oeil-de boeuf raampje.

Lanen nr 45

Lanen 45 [1983]  Een klokgevel met gebeeldhouwde klauwstukken op de schouders, Een driehoekig fronton ter bekroning. De voorganger van dit huis (1652) werd De Blauwe Pot genoemd. Het pand heeft beneden een groot raam met T venster en een eenvoudige paneeldeur met bovenlicht. Gebouwd van inheemse kalkrijke gele steen, welke veelal als tweederangs werd gezien. Daarom werden deze gevels wel in een imitatiekleur van rode baksteen geschilderd, in dit geval met paarsrode dodekopverf.

Bij ’ t Poortje (na nr. 7) slaat u rechtsaf, daarna links.

't Poortje nr 5

In een verborgen hoekje nr. 3/5 [1981]. Kenmerkend voor de dichtbebouwde binnenstad en zonde om als pakhuis gebruikt te worden wat tot 1981 het geval was. Toch is de plek bij de bouw gunstig uitgezocht. De voorgevel op het westen. Een hoog zadeldak met rode golfpannen (de noordelijke  zeven stroken blauw geglazuurd).  Het dak heeft een eenvoudige bakgoot. De voorgevel is gestukadoord met schijnvoegen in een groot blokkenpatroon met aan de onderzijde een donker geschilderde spatlijst. De deur helemaal in de zuidwest hoek. Daarboven een oeil-de-boeuf raampje.

Via Kleine Bredeplaats 18 [1972] loopt u rechtdoor naar de Hondenstraat.

Kleine Bredeplaats nr 18

Hier de Vijverbuurt, een der oudste gedeelten van Harlingen. Tot midden jaren ’70 (vorige eeuw) stonden  hier veel huizen die onbewoonbaar waren verklaard. Sanering was in deze achterbuurt toen zeer noodzakelijk.

Hondenstraat nr 8

Vele restauraties zijn hier uitgevoerd maar er is ook  nieuwbouw gepleegd.  Twee restauraties in deze straat, nr. 8 [1990] en nr. 10 [1974].

vervolg route 2