Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Het onderhoudsplan

Bij een woning is het heel moeilijk om vooraf precies aan te geven wanneer een bepaald onderdeel onderhoud nodig heeft. Verschillende factoren bepalen of een onderdeel van de woning al onderhoud nodig heeft of dat dit nog even of een hele tijd kan wachten. Op de zonkant van een woning gaat het schilderwerk bijvoorbeeld veel sneller achteruit in vergelijking met de noordkant van de woning. Liggend schilderwerk (dorpels van kozijnen) heeft weer meer te verduren dan staand schilderwerk (stijlen van kozijnen). De onderhoudsbehoefte van de regenzijde (westzijde) van een woning is weer groter dan die van een oost – of noordgevel. 

Controlelijsten

Om de onderhoudstoestand van uw woning goed in de gaten te kunnen houden zijn hierbij een tweetal controlelijsten toegevoegd.
Een groot aantal mogelijke aandachtspunten waar u op moet letten zijn ondergebracht in een:
• Voorjaarsbeurt-lijst;
• Najaarsbeurt-lijst.

Voorjaarsbeurt

De controlelijst voorjaarsbeurt omvat voornamelijk de controle van de buitenzijde van de woning. Per woningonderdeel zijn in de middelste kolom één of meer aandachtspunten aangegeven. Op basis van deze aandachtspunten kunt u zelf bepalen of onderhoud nodig is of niet.Indien onderhoud gewenst is kunt u dit in de rechterkolom kort omschrijven. Wanneer u een aandachtspunt heeft afgewerkt dan kunt u dit door het zetten van een X’ in het hokje voor het betreffende aandachtspunt aangeven.

Bij een aantal aandachtspunten zult u het woord actie zien. Hiermee zijn onderhoudswerkzaamheden aangegeven die u het beste direct tijdens de controlebeurt kunt uitvoeren. Het gaat hier in het algemeen om kleine eenvoudige reparaties of het schoonmaken van woningonderdelen.

Najaarsbeurt

De controlelijst najaarsbeurt omvat voornamelijk de controle van de binnenzijde van de woning. Per woningonderdeel zijn in de middelste kolom één of meer aandachtspunten aangegeven. Op basis van deze aandachtspunten kunt u zelf bepalen of onderhoud nodig is of niet. Indien onderhoud gewenst is dan kunt u dit in de rechterkolom kort omschrijven.