Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Bestuur HBS

De Hein Buisman Stichting (HBS) bestaat uit een bestuur van onbezoldigde vrijwilligers. HBS is opgericht in 1963 door een schenking van een 9-tal panden van de heer Hein Buisman. In het bestuur zit sinds de oprichting een verwante van de fam. Buisman.

Het bestuur bestaat uit de voorzitter Jan Kersbergen; penningmeester Wieger Broersma; secretaris Tjeerd Zandhuis; lid Jan Willem Zeinstra; lid Wim Burrie en het familielid Christine Wever.

Uitgevoerde werkzaamheden:

De stichting is gestart met de restauratie aan de vervallen Zoutsloot wat een aanvlieg effect heeft gehad en de Zoutsloot is nu een van de mooiste stukjes van Harlingen.
Totaal heeft de stichting een 14-tal panden aan de Zoutsloot gerestaureerd. Hetzelfde gebeurde in de Vijverbuurt waar in het totaal een ongeveer 10 panden zijn gerestaureerd.
Totaal heeft de Hein Buisman Stichting in zijn 58-jarig bestaan ruim honderd panden gerestaureerd.
Door het wegvallen van de rijkssubsidie en de stijgende aankoop kosten van de panden wordt het steeds moeilijker voor de stichting om restauraties uit te voeren

Subsidieregeling:

De raad van de Gemeente Harlingen heeft op 3 december 2014 besloten dat de te ontplooien activiteiten door de Hein Buisman Stichting in aanmerkingen kunnen komen voor subsidie.
Na goedkeuring door de Provincie kon het college van B&W de subsidieregeling Hein Buisman Stichting 2015 – 2019 vaststellen op 24 september 2015.
De subsidie bestaat uit een onrendabele top met een maximale vergoeding van
€ 166.500,00 per pand.
Namelijk 50% voor de Provincie Fryslân, 25% voor de Gemeente Harlingen, 25% voor de Hein Buisman Stichting.
Tot een maximum van € 900.000,00. In 2020 werd door de Provincie Fryslân en de Gemeente Harlingen de subsidiemogelijkheid verlengd tot 2024.

Via deze regeling zijn er tot op heden een 2 tal panden aan de Wasbleekstraat en 1 pand aan de Karremanstraat gerestaureerd door de HBS.