Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Zoutsloot & omgeving

Toen de stichting voor stadsherstel in Harlingen, die de naam Hein Buisman stichting ontving, in 1963 werd opgericht, verkeerden enkele achterafbuurten van Harlingen in een onrustbarende ruïneuze toestand. Daarvan waren de buurten van de Zoutsloot en van de Vijver er erg slecht aan toe.

Er waren weinig mensen meer die nog geloofden dat die grachten en straten gered konden worden. Bovendien, zo leek het, konden de beperkte middelen voor de monumentenzorg (stadsvernieuwing bestond als begrip nog niet eens) beter gestoken worden in eerste klas monumenten en ensembles van grote allure, zoals de Voorstraat, het Kerkplein en omgeving en vooral de Noorderhaven. De Hein Buisman stichting onderkende dat straten en grachten van geringer allure evenveel aandacht en zorgnodig hadden om de stad als geheel, de stad als historisch weefsel te redden.

Monumentenzorg mocht van het stichtingsbestuur geen incidentenzorg zijn. Bovendien ging het om panden die met verhoudingsgewijs geringe middelen konden worden gekocht, opgeknapt en vervolgens tegen een redelijke prijs weer verkocht. De Zoutsloot en omgeving waar in 1967 nummer 43 als eerste gerestaureerde pand kon worden opgeleverd, kreeg als restauratiegrachtje landelijke faam. Die bekendheid verdiende dit noordelijk stadsdeel, omdat er in alle bescheidenheid een hele buurt werd gered die reddeloos verloren leek. Het goede voorbeeld deed goed volgen: ook veel particulieren sloegen aan het renoveren en restaureren. De Hein Buisman stichting heeft hier in totaal 19 woningen gerestaureerd.