Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Gootsteen, wastafel, bad, douche loopt niet of langzaam leeg

Controleer sifon
* Emmer onder sifon plaatsen.
* Sifon losdraaien.
* Verstopping weghalen eventueel met een gebogen ijzerdraad.
* Schroefdraad sifon met vaseline insmeren.
* Sifon weer monteren.
* Kraan openzetten en controleren of water nu wel wegloopt, loopt water nog niet weg dan zit er een verstopping in de afvoerleiding of ergens verder weg in het riool.

Verstopping in afvoerleiding

* Eerst met een ontstopper het probleem proberen op te lossen.
* Zoveel water uit gootsteen, wastafel, bad of douche scheppen dat een laagje van ca. 2 cm. blijft staan.
* Bij een wastafel de overloop met een natte doek afsluiten.
* Ontstopper op afvoerpunt plaatsen, platduwen en trekken.
* Herhaal dit zonodig enkele keren.
* Helpt een ontstopper niet dan kunt u het met caustic soda proberen.
* Beslist geen koud water, de soda gaat dan klonteren.
* Herhaal de behandeling zonodig.
* Wanneer de verstopping weg is, goed doorspoelen met water.
* Lukt het ook met caustic soda niet, probeer de verstopping met een ontstoppingsveer te verwijderen.
* Sifon losschroeven (eerst een emmer er onder) en ontstoppingsveer in de afvoerleiding brengen en met de slinger aan het uiteinde ronddraaien.
* Probeer de verstopping met de ontstoppingsveer door te prikken of te verwijderen.
* Gebruik eventueel nogmaals caustic soda als de verstopping is doorgeprikt.

Toiletpot verstopt

Controleer afvoerpunten
* De verstopping kan eventueel in de zwanenhals van de toiletpot zitten.
* Probeer met een stuk ijzerdraad waaraan een haak is gebogen de verstopping los te trekken.
* Kan het probleem zo niet worden opgelost dan zit de verstopping in de afvoerleiding of ergens verder weg in het riool.

Verstopping in afvoerleiding

* Wanneer een verstopping in de afvoerleiding zit of verder weg dan zal de toiletpot moeten worden gedemonteerd.
* Voor een toilet gaat dit als volgt.
* Draai de wateraanvoer van de stortbak dicht.
* Trek het toilet door.
* Schep zoveel mogelijk water uit het toilet.
* Koppel de wateraanvoer op de stortbak los.
* Draai de bevestigingsbouten waarmee de toiletpot op de vloer is bevestigd los, eventuele afdekdopjes eerst verwijderen.
* Til de toiletpot voorzichtig op.
* Probeer via de nu ontstane opening met een ontstoppingsveer de verstopping te verwijderen.
* Toiletpot weer zorgvuldig met kunststof manchet op de afvoerbuis aansluiten.
* Toiletpot op de vloer bevestigen en stortbak weer aansluiten.
* Lukt het u niet zelf om de verstopping op te lossen schakel dan een professioneel ontstoppingsbedrijf in.

Stankoverlast, rioollucht

Controleer afvoerpunten afvoerpunt
* Om te voorkomen dat er rioollucht in uw woning komt, is ieder voorzien van een zogenoemd stankslot.
* Een stankslot werkt alleen als er water in staat.
* Een stankslot kan droog komen te staan doordat het water verdampt is bijvoorbeeld in een vakantieperiode.
* Kraan even laten open (gootsteen, wastafel, bad, douche) om het stankslot weer met water te vullen.
* Wanneer u even ventileert moet de rioollucht verdwijnen.
* Blijft de rioollucht toch aanwezig dan is er mogelijk meer aan de hand.
* Wanneer u lange tijd van huis bent (vakantie) dan kunt u eventueel wat slaolie in de afvoerpunten laten lopen. De slaolie voorkomt dat het wat er uit de stanksloten verdampt..

Controleer rioolbuizen

Het is eventueel mogelijk dat één van de rioolbuizen die in de kruipruimte loopt lek geraakt is.
* Controleer de rioolbuizen in de kruipruimte op lekkages.
* Schakel zonodig een vakman in om de lekkage te verhelpen.

Verwarmingsinstallatie

Deel radiator koud
Soms wordt een radiator in één van de hoekpunten niet of niet goed warm. De oorzaak is een luchtbel op die plaats. Het probleem kan worden opgelost door de radiator te ontluchten.

Borrelen en ruisen

Het borrelen en ruisen van de verwarmingsinstallatie wordt veroorzaakt door luchtdeeltjes in het systeem. Het probleem kan worden opgelost door de verwarmingsinstallatie te ontluchten.
LET OP
* CV-water kan vlekken veroorzaken, zorg voor een goede opvang van het water.
* Draai de ontluchtingskraantjes die op de radiatoren zitten niet te strak dicht, de kraantjes gaan hierdoor kapot.