Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Lanen & omgeving

Langs de Lanen loopt mogelijk het oudste tracé van de voor de nederzettingsontwikkeling zo belangrijke waterloop. In het noorden loopt de Voorstraat, waar een volgende gracht liep, eraan parallel en in het zuiden ligt de Schritsen evenwijdig, de plaats waar de vroegste stadsverdediging met gracht lag.

In deze oude zuidelijke strook van de oude stadskern heeft de stichting nogal wat panden gerestaureerd. Aan de Lanen is een negental, qua grootte en allure zeer uiteenlopende, woningen door de Hein Buisman stichting gerestaureerd. Daardoor werd ook aan deze in 1839 ge­dempte oude stadsgracht het goede voor­beeld gegeven, dat goed deed volgen, want ook particulieren staken aan de Lanen de handen uit de mouwen. Intussen zijn ook al drie panden aan de brede Schritsen gerestaureerd.