Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

Kerkstraten & omgeving

Het Noordijs en de Turfhaven, de noordwestelijke bebouwingswand van wat nu Heiligeweg heet, vormden tot het einde van de zestiende eeuw de oostelijke stadsbegrenzing van Harlingen. Ten zuidoosten lag het dorpsgebied van Almenum en ten noordoosten  kreeg vanaf 1580 een ongekende stadsuitbreiding gestalte.

In enkele tientallen jaren kwam dit deel van de oude kern midden in de sterk uitgebreide stad te liggen. De Grote Kerkstraat was er de belangrijke oude verbinding tussen het oude Almenum met zijn kerkterp en de waterbuurt bij zee waaruit Harlingen is ontstaan. Het historisch belang heeft niet echt gestalte gekregen in de bebouwing van deze straat, die lange tijd vooral een winkelstraat is geweest, al zijn er in de zeer gevarieerde bebouwing aardige panden te ontdekken. De dwars daarop staande Kleine Kerkstraat die de verbinding met de Voorstraat vormt is vanouds vooral een ambachtelijk straatje, dat was gedegradeerd tot een verpauperd buurtje van opslagplaatsen waar niemand meer brood in zag. De Hein Buisman Stichting pakte in 2002 en 2003 het meest tragische deel van de oostelijke bebouwing aan, samen met de ook al niet veelbelovende panden Grote Kerkstraat 15 en 17.