Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

S T A D S W A N D E L I N G
40 jaar restauratie ervaring
in Harlingen
deel 3

Bij de Brouwersstraat slaat u linksaf, en dan rechtdoor, loopt u over de Spekmarkt, een klein stukje Lanen en dan rechts de Grote Kerkstraat in.

Grote Kerkstraat nr 12

In de Grote Kerkstraat het in 1999 gerestaureerde winkelhuis op nr. 12/12a. Een pand met een decoratieve granito stoepplaat die aan de zijkanten wordt afgegrensd door kwartronde smeedijzeren roosters die aan de vorm van een muzieksleutel doen denken.

Grote Kerkstraat nr 22

Nr. 22 [1998] Vijf gezinnen tegelijk zouden hier hebben gewoond. Althans in 1766 ! Een pand met een flinke bouwlaag waarop een schildkap is geplaatst.

Heiligeweg nr 17

Bij de restauratie is dit pand verbonden met het huis Heiligeweg 17. Een zeer bijzonder pand dus.

Grote en Kleine Kerkstraat 

Dit project (2003) van de Hein Buisman Stichting bevindt zich in de Grote- en Kleine Kerkstraat. Nrs. 15 en 17 en nrs. 1-3-5-7-9. (volgorde vanaf Kleine Voorstraat). De laatste bewoner van Kleine Kerkstraat 1 was een brandstofhandelaar. Op nr.3 had deze zijn kolenopslag. Beide panden bezitten bijzondere achtergevels; mogelijk 16 eeuw. Nr. 5 was behoorlijk vernield het is nu weer een zelfstandig woonhuis. Nr. 7 is nog in tweeën bewoond geweest. Volgens overlevering zou hier water en vuur verkocht zijn.  Zondags natuurlijk kooltjes voor de stoven van de kerkgangers en op de maandag heet water voor de was. Nr. 9  Dit pand vormde een geheel met Grote Kerkstraat 15-17. Het is nu weer een zelfstandig pand.

Grote Kerkstraat nr 15

Grote kerkstraat 15  Dit is een voormalige winkel. Een opmerkelijk hoog pand. De van roodbruine steen gemetselde voorgevel wordt beëindigd door een fries dat als een verdiepte spiegel van pleisterwerk is aangebracht, kennelijk voor de naamsvermelding van de firma. Rond 1900 was de firma Thomas Keyzer  hier gevestigd. (petrolie en scheepsbenodigdheden). Veel eerder een broodfabriek en later een wijnhandel van Severein. Wordt nr. 17 het smalste huisje van Harlingen ?

U loopt nu door en steekt de Heilige weg over om naar het tweede gedeelte van de Grote Kerkstraat te gaan.
Met deze oversteek loopt u over het oorspronkelijke Heilige Water en komt u aan in het voormalig dorp Almenum.

De Heiligeweg

Restauraties op de Heilige Weg: nrs. 17-21-30-46-54-56.

Aan het einde van de Grote Kerkstraat komt u in de Kerkpoortstraat.

Kerkpoortstraat 1

Op de hoek Kerkpoortstraat/ Lammert Warndersteeg  nr. 1 [1986] Een eenvoudig huisje waar vroeger een palingrokerij stond. Het vormt samen met de buurwoning een pand van één bouwlaag met een grote dwarskap tussen tuitgevels. In de zijgevels drie onregelmatig geplaatste venstertjes.

Even een rondje maken om de kerk

Luchtfoto van 1957

U bent inmiddels in Almenum aangekomen. Het dorp dat tot ver in de 17e eeuw tot de Grietenij Barradeel behoorde. Almenum was ouder dan de buurt aan zee waaruit de havenstad Harlingen zich ontwikkelde. In deze buurt veel nieuwbouw, nadat de fabrieken gesloten en gesloopt werden. Hier werd een algemeen plan tot stadsvernieuwing gemaakt. (plm. 1970) De kerktoren  heeft het allemaal bekeken, hij staat er al vanaf plm. 1200  (Dit kerkgebouw  vanaf 1776).

U loopt links van de kerk door de Kerkpoortstraat tot de nummers 53-55-57.

Kerkpoortstraat nr 53 en 55

Nr. 53 [1996] Met nr. 55 is dit pand jarenlang in gebruik geweest bij bakkerij Bijlsma. De panden zijn zeer verschillend in stijl. Voor de reconstructie hadden beide panden een sauslaag in een beige kleur. De top wordt door een pinakel bekroond. Voor het huis een smeedijzeren hek. Nr. 55 [1996] Hier was de winkel van de bakkerij gevestigd. Een klokgevel met klauwstukken en een segmentpas met schouders ter bekroning. De zadelkap is gedekt met oranjerode Friese gegolfde pannen.

Kerkpoortstraat nr 57

Nr. 57 [1987] Een representatieve gevel, die een groter huis dan aanwezig is  doet vermoeden. Het bouwjaar is 1853. Getuige hiervan is de gevelsteen uit dat jaar. S .E. Schoonbergen 1 april 1853 Na het bekijken van deze huizen gaat u terug  om het rondje te voltooien. U loopt  weer links rond de kerk zodat u ook nog even de tufstenen toren kunt bewonderen.

Vervolg route 4