Harlingen Bildtstraat 24

  • Adres: Bildtstraat 24 
  • Restauratie: 2002 
  • Architect: Flevum te Heerenveen 
  • Aannemer: fa A.Nauta te Harlingen 
2002

Achter twee diepe en hoge pakhuizen ‘Polen’ en ‘Rusland’ aan de Noorderhaven lijkt in de Bildtstraat het smalle woonhuis enigszins in de verdrukking te staan. Het pand is slechts twee vakken breed, maar het toegangstravee zit ‘ingeweven’ in de achterzijde van het pakhuis dat zelf daar vanouds eveneens een woongedeelte heeft gekend. Een akte uit 1819 bevat een omschrijving van de rechten van de gebruikers van zowel het dubbele pakhuis als het woonhuis dat er deels in is opgenomen. De open plaats die achter tussen de panden ligt, behoort voor tweederde deel bij de woning en voor eenderde deel bij de pakhuizen. De daar aanwezige put, regenwaterbak, sekreet en de hemelwaterafvoeren van de grote kappen van de pakhuizen horen bij de woning. Maar op die plaats mogen de eigenaren van de pakhuizen wel een trap plaatsen en de eigenaar van het westelijke pakhuis heeft het recht om goederen bestemd voor het pakhuis dóór de woning Bildtstraat 24 naar de achterplaats te brengen.

Het pakhuis is voornamelijk van Friese geeltjes gemetseld; het woonhuis is opgetrokken van roodbruine baksteen. Het onderscheid is er dus met uitzondering van de ingang wel en door het kleurverschil lijkt het zelfs alsof het woonhuis een beetje achteruit ligt. Dat is niet zo; het pand staat wel wat hoger dan de meeste woonhuizen, namelijk op een kelder. Deze kelder is zichtbaar omdat onder in de gevel lage, liggende vensters zijn te zien. Daarboven rijst de gevel op met twee maal twee zesruitsvensters. Op beide verdiepingen bezitten ze zware kozijnen en alle gevelopeningen bezitten koppenlaagjes ter ontlasting en deze laagjes kregen de vensters ook bij wijze van onderdorpels. Het met rode Hollandse golfpannen gedekte schilddak is voorzien van een op geprofileerde klossen rustende bakgoot. Op het voorschild staat een kajuit met flink geprofileerd lijstwerk. De karaktertrekken van het geheel wijzen op een datering aan het einde van de achttiende. In een acte van 1792 staat vermeld dan het ‘onlangs geheel verbouwd’ is.

20010102 Flevum Bestek 2498 Bildtstr 24
20010301 Flevum kleurenschema Bildtstr 24