Harlingen Grote Kerkstraat 12-12a

  • Adres: Grote Kerkstraat 12-12a 
  • Restauratie: 1999 
  • Architect: Flevum te Heerenveen 
  • Aannemer: fa C.Tadema te Leeuwarden 
1999

Dit als winkelhuis gebouwde pand straalt een bij de belangrijke straat passende, eenvoudige deftigheid uit. Met de rijzigheid van twee hoge woonlagen en een hoog schilddak heeft het een forse volumewerking. De voorgevel heeft een gebruikelijke breedte die in vergelijkbare panden drie venstervakken op zouden leveren en hier levendig in zijn gevuld omwille van de dubbele functie. Het pand heeft oorspronkelijk een onder- en bovenwoning gehad of had beneden een bedrijfsfunctie. Aan vormentaal en materiaalgebruik is de leeftijd moeilijk af te lezen. Vermoedelijk dateert het pand uit de eerste helft van de negentiende eeuw, archiefgegevens wijzen in de richting van een bouwtijd tussen 1830 en 1850. Bij de restauratie in 1999 bleek dat de oorspronkelijke achtergevel tussentijds naar achter is verplaatst. De nieuwe muur staat gedeeltelijk op een eikenhouten balk die een waterput moest overspannen. Aan de voorzijde heeft het beneden aan de oostzijde twee, slechts door een muurdam van een koppenlaag gescheiden toegangspartijen. De beide deuren hebben dubbele rondpassen met roosters en boven de gesneden kalven hebben ze bovenlichten. Westelijk daarvan staan twee in een kozijn samengevatte T-vensters in de gevel. Op de volledige verdieping zijn twee schuifvensters met middenstijl en drieledige bovenlichten geplaatst. Ze zijn vrij ver naar het midden geschoven. Aan de zijkanten bleven zo flinke muurdammen over, mogelijk zaten daar vroeger bedsteden achter. De gevel wordt afgesloten door een rijk geprofileerde kroonlijst. Het schilddak is gedekt met grijze, gesmoorde gegolfde Friese pannen en de hoek van het dak wordt bekroond door een schoorsteen met bord. Het pand bezit een decoratieve granito stoepplaat die aan de zijkanten wordt afgegrensd door kwartronde smeedijzeren roosters die aan de vorm van een muzieksleutel doen denken.