Harlingen Heiligeweg 17

  • Adres: Heiligeweg 17 
  • Restauratie: 1998 
  • Architect: Flevum te Heerenveen 
  • Aannemer: fa Huitenga te Harlingen 
1998

Nadat om hygiënische redenen de gracht van de Turfhaven (het hoge gedeelte aan de zijde van de stadskern) en Snakkerburen (de lage wal aan de buitenzijde) gedempt was, ontstond in 1867 de brede, gekromde Heiligeweg. Het werd de grens tussen twee gebieden van de stad. De zijde van de Turfhaven, de Oude Noorderwal, waar de Hein Buisman Stichting een pand heeft gerestaureerd en een tweede aan zal pakken, moeten tot de oude kern van Harlingen worden gerekend, de zijde van Snakkerburen horen eigenlijk bij Almenum. Daar heeft de stichting vier panden gerestaureerd.

Op de hoge, noordelijke zijde van de Heiligeweg, voor de demping van de gracht in 1867 nog Turfhaven geheten, zal dit kleine pand omstreeks het midden van de negentiende eeuw tot stand zijn gekomen. Met het toegepaste bouwmateriaal van Friese geeltjes vormt het een vrolijke noot in de omgeving. Het woonhuis is een enkele laag hoog en heeft een schildkap met grijze, gesmoorde gegolfde Friese pannen op het voorschild en rode golfpannen op de zijschilden. Op het voorschild staat een flinke kajuit met een T-vormig schuifvenster en uit de hoek van het dak rijst een forse schoorsteen met bord omhoog. De smalle toegangspartij van deur met omlijsting en bovenlicht staat aan de westzijde. Daarnaast bevinden zich de twee brede. T-vormige schuifvensters. Koppenlagen ontlasten de gevelopeningen en zulke lagen zijn bij wijze van dorpels ook onder de vensters aangebracht. De stoep is voorzien van stoeppalen met kettingen. Bij de restauratie is dit pand verbonden met dat van Grote Kerkstraat 22, zodat ze samen het hoekpand van Grote Kerkstraat en Heiligeweg als een winkelhaak omvatten.