Harlingen Hofstraat 18-20 Rozenstr 1-3

  • Adres: Hofstraat 18-20 Rozenstr 1-3 
  • Restauratie: 1990 
  • Architect: R.T.Kuipers te Harlingen 
  • Aannemer: fa.Huitenga te Harlingen 
1990

Het uiterste zuidwestelijke gedeelte van bebouwingswand om het kerkhof van de Dom van Almenum wordt gevormd door (oorspronkelijk) een aaneengesloten rij huisjes van een verdieping met een lange schildkap. De rij is van inheemse gele steentjes gemetseld. Aan de kerkhofzijde zijn de muren lichtgrijs geschilderd en het front aan de Rozenstraat is opgetrokken van een warme roodbruine baksteen. Het geheel dateert mogelijk al uit de eerste helft van de negentiende eeuw, maar de gevel aan de Rozenstraat is jonger; uit het einde van die eeuw. Die heeft een deftig karakter met pilasters met verdiepte velden op de hoeken, licht getoogde zesruitsvensters en een paneeldeur met bovenlicht, waarbij de gevelopeningen zijn ontlast met hoge hanenkammen. Op het dakschild staat een stevige kajuit met dubbelbreed venster met bovenlichtjes. De kerkhofzijde is eenvoudiger met in totaal zeven zesruitsvensters en een paneeldeur met bovenlicht. Aan die zijde is aan een grote reeks muurankers de ligging van de zolderbalken afleesbaar. De stoep wordt beschermd door de dichte rij stoeppalen.

Rozenstraat 3 is in 1990 ook aangepakt. Het was een timmerwerkplaats die omstreeks 1900 is gebouwd en ooit voor het blinde muurgedeelte een trap bezat. Het flinke pand heeft twee bouwlagen en een zadeldak dat , bij wijze van reclame voor het bedrijf, aan de voorzijde met een houten geveltop is dichtgezet. Het pand is met grote vensters geopend, ook aan de vrijstaande zuidelijke zijde. In het midden staan op de begane grond en de verdieping brede bedrijfsdeuren in de gevel. Alle gevelopeningen zijn verlevendigd met gele steentjes in het grauwbruine metselwerk en de gevel is tevens voorzien van gele dorpelbanden.