Harlingen Hoogstraat 24

  • Adres: Hoogstraat 24 
  • Restauratie: 1986 
  • Architect: R.T.Kuipers te Harlingen 
  • Aannemer: fa Huitenga te Harlingen 
1986

Eenvoudig woonhuis van een enkele bouwlaag met een hoge schildkap. Het pand is gemetseld van gemêleerd gele baksteen. De voorgevel heeft een gepleisterde spatlijst en een stoep van twee treden hoog naar de deurpartij. Deze heeft een paneeldeur en een bovenlicht. De twee brede ramen bezitten T-vensters. De lage voorgevel wordt stellig allure verleend door de hoge daklijst bestaand uit een kroonlijst en een geprofileerde goot op charmante klosjes. Boven dit lijstwerk rijst het dak steil op, de zijschilden met rode, het voorschild met grijs gesmoorde Hollandse golfpannen. Midden op dit voorschild is een kapel uitgebouwd.