Harlingen Hoogstraat 6-8

  • Adres: Hoogstraat 6-8 
  • Restauratie: 1986 
  • Architect: R.T.Kuipers te Harlingen 
  • Aannemer: fa Huitenga te Harlingen 
1986

Tijdens de restauratie in 1986 zijn de kleine woonhuizen die voorheen de nummers 6 en 8 in de Hoogstraat bezaten, gecombineerd en heringericht tot één woning. Omstreeks 1930 zat in nummer 6 een groentenwinkeltje en in nummer 8 een handeltje in koffie, thee en dergelijke. Nu is het een laag en breed pand van een enkele bouwlaag en een hoog dwars geplaatst zadeldak tussen het naastgelegen pand en een tuitgevel aan de oostzijde. Het pand is gemetseld van een gemêleerde roodbruine baksteen. Vanaf het westen is de voorgevel geheel geopend met achtereenvolgens twee negenruits schuifvensters, een smal zesruits schuifvenster en een puitje bestaand uit een deur met bovenlicht en een vierruitsvenster, eveneens met bovenlicht. De gepaarde bovenlichten hebben roeden in de vorm van ruiten. Boven de muuropeningen zijn koppenlaagjes gemetseld en vrijwel onmiddellijk daarop volgt de bakgoot die op ijzeren steunen rust. Ongeveer midden op het met rode Hollandse golfpannen gedekte dak is een grote kajuit uitgebouwd. Deze is van allerlei profiellijsten voorzien en heeft twee zesruits zwaaivensters. Het dak wordt bekroond door een asymmetrisch geplaatste, zware schoorsteen met lijstwerk en een bord.