Harlingen Kleine Kerkstraat 1-3

  • Adres: Kleine Kerkstraat 1-3 
  • Restauratie: 2003 
  • Architect: Adema Architecten te Dokkum 
  • Aannemer: Draisma Makkum 
2003

Het pand behoort tot het complex voormalige woon- en winkelhuizen Grote Kerkstraat 15-17 en Kleine Kerkstraat 1-9 dat de Hein Buisman Stichting in 2003 gerestaureerd en verbouwd heeft tot een reeks woonhuizen. Het pand werd al lang uitsluitend gebruikt voor opslag, de laatste bewoner was een brandstoffenhandelaar die op nummer 3 de kolenopslag had. Het pand verkeerde in abominabele staat. De begane grond was vernield door een kanjer van een bedrijfsdeur en op de verdieping waren links nog twee kleine staande vensters en rechts een heel klein raampje aanwezig. Zowel Kleine Kerkstraat 1 als 3 bezitten bijzonder belangwekkende achtergevels. Ze dateren mogelijk uit de zestiende eeuw. Ze laten een gebintconstructie zien met aan de achterkant volledige verticale stijlen. Het lijkt op vakwerk, maar toont een tussenfase van de verstening van het houten huis die in de zestiende eeuw in veel Nederlandse steden plaatsvond. De nummers 1 en 3, beide twee lagen hoog, zaten en blijven gedekt onder een langskap langs de Kleine Kerkstraat. Het hier nieuw geschapen woonhuis kreeg beneden in het midden een deur en aan beide zijden een staand venster. Boven wordt de slaapverdieping geopend door de twee staande vensters en het kleine raampje.

Bouwhistorische verkenning Gr Kerkstraat 15-17