Harlingen Kleine Kerkstraat 3-5

  • Adres: Kleine Kerkstraat 3-5 
  • Restauratie: 2003 
  • Architect: Adema Architecten te Dokkum 
  • Aannemer: Draisma Makkum 
2003

Het pand behoort tot het complex voormalige woon- en winkelhuizen Grote Kerkstraat 15-17 en Kleine Kerkstraat 1-9 dat de Hein Buisman Stichting  in 2003 gerestaureerd en verbouwd heeft tot een reeks woonhuizen. Het pand heeft al lang geen woonfunctie meer en verkeerde in niet al te beste staat, maar het bezat nog sporen uit het verleden. Het volume van twee lagen met een hoge schildkap was nog aanwezig, maar op de begane grond was ook hier een grote bedrijfsdeur ingebroken. Op de verdieping die hoger reikt dan de omliggende panden was links nog een klein raampje en rechts een dubbel staand venster aanwezig.

Het pand stond weliswaar geheel ingebouwd maar bleef wel een zelfstandige positie behouden, vooral omdat het op zijn blokvormige volume de oorspronkelijke schildkap kon behouden. Op de begane grond kreeg het een ritme van een smalle deur en twee smalle vensters en op de verdieping wordt de smalle gevel, uitgaande van de bestaande sporen, geopend door een breed drielichtvenster.

Bouwhistorische verkenning Gr Kerkstraat 15-17