Harlingen Kleine Kerkstraat 9

  • Adres: Kleine Kerkstraat 9 
  • Restauratie: 2003 
  • Architect: Adema Architecten te Dokkum 
  • Aannemer: Draisma Makkum 
2003

Het pand behoort tot het complex voormalige woon- en winkelhuizen Grote Kerkstraat 15-17 en Kleine Kerkstraat 1-9 dat de Hein Buisman Stichting in 2003 gerestaureerd en verbouwd heeft tot een reeks woonhuizen. Dit pand vormt als het achterhuis van Grote Kerkstraat 15 een geheel met dit pand. Ze worden gedekt door een doorlopende kap die langs de Kleine en dwars op de Grote Kerkstraat staat. De gevels waren gepleisterd en die aan de kleine Kerkstraat bezat aan de rechterzijde een bedrijfsdeur en aan de linkerzijde nog een vierlichtsvenster op een merkwaardige plaats. Het zal het venster van de voormalige insteekverdieping zijn.

Het pand kreeg in 2003 zijn woonfunctie weer terug. Het kreeg aan de rechterzijde een smalle deurpartij met bovenlicht en links daarvan twee venstertraveeën van binnenhaard en insteek, zoals bij Grote Kerkstraat 15, maar dan met flink lagere vloerniveaus. Daarboven is er nog een behoorlijke, verdiepte zolderruimte in de grote kap aanwezig. Bij restauratie zijn opmerkelijke zaken aan het licht gekomen. In de lage binnenhaard zijn vier lagen plavuizen aangetroffen; bij lekkage van grondwater legde men een nieuwe vloer over de bestaande. Daar heeft men ook vroege, fraai beschilderde tegels en een vrij complete doofpot gevonden en bovendien een gemetselde trap die toegang tot het achterhuis van Grote Kerkstraat 15 verschafte. In dat achterhuis heeft een éénkamerwoning gehangen.