Harlingen L. Warndersteeg 10

  • Adres: L. Warndersteeg 10 
  • Bouwjaar: 1645 
  • Restauratie: 1985 
  • Architect: R.T.Kuipers te Harlingen 
  • Aannemer: fa. A.Nauta te Harlingen 
1985

Het merkwaardige, in 1985 door de Hein Buisman stichting gerestaureerde hoekpand van Lammert Warndersteeg en Kruis­straat roept een aantal vragen op. Aan de Kruisstraatzijde zit hoog in de gevel een steentje met het opschrift: “oude bom sluiter A°1645”. Het is een opschrift dat vermoedelijk niets met het krijgsbedrijf te maken heeft, maar wel met de havenstad Harlingen. Bom moet waarschijnlijk als boom gelezen worden; lange klanken werden vroeger vaker met een enkel teken of met een verlengings-e gespeld. Dan zou dit wel eens de woning geweest kunnen zijn van de oude beambte die zorgde voor het openen en sluiten van de havenbomen. Hij trok zich dan kennelijk in 1645 hier terug, ver van de drukte der havens.

Het valt overigens te betwijfelen of het pand uitstuitend als woning in gebruik is geweest. Aan de Kruisstraat zit onder een aangekapt gedeelte een bedrijfsdeur en de hoekpartij op de verdieping is zo gesloten, dat dit heel goed als bedrijfsgedeelte in gebruik kan zijn geweest, bijvoorbeeld voor opslag van granen. De kleine negenruitsvensters zouden misleidend kunnen zijn: er kunnen hijsluiken gezeten hebben. Het pand kan hiernaast meer dan één woning bevat hebben. Het pand is twee bouwlagen hoog en heeft een hoge met rode Hollandse golfpannen gedekte schildkap. Aan de zuidzijde zit een tuitgevel.

Overal aan het pand vertellen sporen van verbouwingen. Het rijkst is de gevel aan de Lammert Warndersteeg, waar niet alleen een zestal balkeinden met naastgelegen ankers zichtbaar zijn, maar ook het spoor van een lage deuropening rechts van de huidige deur. Een huis dat dankzij een merkwaardige combinatie van elementen uit verschillende gebruiksperioden een uniek karakter heeft gekregen.