Harlingen Nieuwstraat 48

  • Adres: Nieuwstraat 48 
  • Restauratie: 1987 
  • Architect: v.Manen & Zwart te Drachten 
  • Aannemer: Posthuma & Tigchelaar te Harlingen 
1987

Herenhuis met fraaie lijstgevel dat uit het begin van de negentiende eeuw moet dateren. De voorgevel is gemetseld van bruine baksteen, een steen van roodbakkende klei waaraan mangaanoxide is toegevoegd. De overige gevels zijn gemetseld van gele baksteen. Aan de voorzijde is het pand van twee bouwlagen hoog en drie raamvakken breed, geopend met zeer grote vensters die ruimte overlaten voor slechts zeer smalle muurdammen. Beneden zitten twee, van twintigste-eeuwse T-vensters voorziene ramen en een brede deur met bovenlicht.

Boven zitten drie grote zesruits schuifvensters. Alle kozijnen hebben licht getoogde bovendorpels en zijn afgedekt met mooi gemetselde hanenkammen. De gevel wordt afgesloten door een fraaie daklijst.

Deze bestaat uit een kroonlijst met drie door profiellijstjes aangegeven velden, tussen vier met acanthusbladversiering gesneden consoles en een fors uitstekende, geprofileerde goot. Het dak dat gedekt is met rode Hollandse golfpannen (het kleine voorschildje heeft blauw geglazuurde) wordt bekroond door een schoorsteen. Het pand is in 1987 gerestaureerd.