Harlingen Zoutsloot 44-46

  • Adres: Zoutsloot 44-46 
  • Restauratie: 2004 
  • Architect: Adema Architecten te Dokkum 
  • Aannemer: Draisma Makkum 
2004

Het door de Hein Buisman Stichting aangekochte woningpaar behoorde tot de doopsgezinde gemeente; ze waren tegen de achterzijde van de doopsgezinde kerk gevleid. Het is het ‘jongste’ pand ooit door de stichting verworven. Het zal, gezien het decoratieve metselwerk, omstreeks 1900 zijn gebouwd. Het zijn qua volume – zowel in breedte als hoogte – iets forsere woningen dan de toen gebruikelijke arbeiderswoningen die ook bij de Zoutsloot en omgeving zijn te vinden. Ze zijn traditioneel en gespiegeld van opzet. In het midden staan de twee, door een muurdam gescheiden deuren (rechts met een paneeldeur) met bovenlicht. De woonkamers daarnaast worden beide verlicht door twee zesruits schuifvensters. Na een gepleisterde spatlijst is de gevel in bruine baksteen opgemetseld, versierd met allerlei details van gele steen: banden bij onder-, tussen- en bovendorpels, suggesties van neggen in de hanenkammen boven de muuropeningen en een bekroning met een fries in metselmozaïek in de vorm van een reeks van het cijfer 8. De goot bezit enig profiel. Op het schilddak met hoekschoorstenen liggen gesmoorde, gegolfde Friese pannen en op het voorschild staan relatief flinke kajuiten met enig lijstwerk. De dubbele woning vormt qua volumewerking, detaillering en leeftijd een belangrijke bijdrage aan de diversiteit van de bebouwing aan de Zoutsloot.