Harlingen Zoutsloot 84-86

  • Adres: Zoutsloot 84-86 
  • Bouwjaar: laat 17e eeuw 
  • Restauratie: 1975 
  • Architect: J.D.vd Molen te Sneek 
  • Aannemer: J.Bloemsma te Achlum 
1975

In 1975 is het pand Zoutsloot 86 door de Hein Buisman stichting gerestaureerd. Dankzij sloop van een bouwvallig pakhuisje aan de westzijde kwam het pand iets minder benauwd te staan. Zowel de omvang en de vorm, als de indeling van het pand zijn eigenaardig. Het gebouw lijkt enigszins op een kleine middeleeuwse torenstins. Afgezien van het feit dat op deze plaats nooit zo’n middeleeuws bouwwerk kan hebben gestaan, wijst ook het gebruikte bouwmateriaal, kleine gele baksteen, op een totaal andere leeftijd, op zijn vroegst op de late zeventiende eeuw. Het gebouw heeft mogelijk oorspronkelijk een functie van pakhuis gehad. De vrij sterke geslotenheid en het ontbreken van sporen van oude raamopeningen wijzen daarop. Opmerkelijk is daarbij dat de begane grond aanmerkelijk lager is dan de verdieping.

Het pand is mogelijk zo hoog gebouwd, omdat het vlak achter de hoge vestingwal van de stad gesitueerd was en zo uitzicht over het bolwerk kon krijgen. Zo is het vergelijkbaar met een dijkhuis. Het heeft in het verleden misschien de functie van tuin- of zomerhuis gehad, want de welgestelde Harlingers hadden in deze minst dichtbebouwde hoek van de binnenstad hun tuinen. Er zijn uit de zeventiende eeuw al allerlei berichten over deze tuinstad.

Het pand is rechthoekig en twee bouwlagen hoog. Het heeft een hoge schildkap die met rode Hollandse golfpannen gedekt is. Op de begane grond zit een smalle deur met bovenlicht en een schuifvenster met een dicht roedepatroon dat in 20 ruitjes resulteert. Ook op de verdieping zit een dergelijk venster, een type uit de vroege achttiende eeuw. De westelijke muur is blind; de oostelijke reikt iets boven een gerestaureerd rijtje lage huisjes uit en in de muurdriehoek is tijdens de restauratie voor de verdieping een driehoekige kijkuit met kleine roeden aangebracht. De spatlijst is met kwartronde versieringen aan de uiterste zijden zwart geschilderd; de voorgevel is verder lichtgrijs gesausd. De reeksen muurankers tonen de plaatsen van de balklagen. Het pand bezit bakgoten op geprofileerde klosjes.