Hein Buisman Stichting

Hein Buisman Stichting

Sinds 1963 actief in restauraties

S T A D S W A N D E L I N G
40 jaar restauratie ervaring
in Harlingen
deel 2

Halverwege de straat loopt u linksaf de Vijver  in. ( de straat..) 

Vijver nr 2-4

Nr. 2/4 [1974]  Deze panden dateren uit het midden van de 17e eeuw en worden nu als één pand gebruikt. Het lijken tweelinggevels maar in detail zijn er grote verschillen. Nr. 2 heeft een pothuis in de Hondenstraat. Nr. 4 werd in 1654 gekocht door de bekende Friese zeeheld Tjerck Hiddes de Vries. Hij was luitenant-admiraal bij de Friese Admiraliteit.  (1622-1666). Hij kocht het pand voor 1000 goudguldens. Voor die tijd een aanzienlijk bedrag

'Vijver nr 6

Vijver nr. 6 [1974] Een topgevel voor een zadeldak, gemetseld van bruinrode steen met vlechtingen langs de dakrand.

Vijver nr 8 en 10

Vijver nr. 8 [1974] Eén bouwlaag en een dwars-geplaatst zadeldak tussen topgevels waarvan de randen vlechtwerk vertonen. Een forse kajuit met een negenruits schuifvenster. Vijver nr. 10 [1974] Klein pand met de voordeur bijna tot aan de dakgoot.

Vijver nr 12

Vijver nr. 12 [1974] Een nieuw gebouwd huis. Aan de zijkant is een kofschipsteen aangebracht, afkomstig uit een gesloopt pand. De steen is eigendom van de gemeente Harlingen. Een spiegelbeeld van deze gevelsteen vindt u in de Vijverstraat (nr. 2/4). Andere restauraties in de Vijverstraat  nrs. 12- 14/16.

Op de hoek Vijver 12 gaat u linksaf en bij de Kleine Ossenmarkt, rechts.

'Kleine Ossenmarkt nr 10

Op nrs. 8/10 [1985] twee panden die tot één woning zijn verbouwd. Het paar panden onder één doorlopende kap verschilt onderling op vele punten. O.a. de vloerhoogte van de verdieping, de kleur van de gebruikte baksteen, de vorm en indeling van de ramen. De panden in deze straat werden veelvuldig bewoond . Het waren eerder mensenpakhuizen dan woningen. Het straatje dat u bent gepasseerd heeft de naam Pothondjessteeg.

Aan het einde van de Kleine Ossenmarkt gaat u links. = Schritsen. U steekt over naar de lage kant.

Schritsen nr 39

Ook hier een gedempte gracht. Het westelijk deel van deze straat heet Grote Ossenmarkt. Na vele jaren bouwval werd in 1988 Schritsen 25 gerestaureerd. Op nr. 39 een winkelhuis [1986]. U gaat een kijkje in de toekomst nemen.

Schritsen nr 36

Het pand nr. 36 is recent door de Stichting aangekocht. (restauratie in 2004). Het is een pand uit de vroege 17 e eeuw. Het woonhuis was lange tijd gesplitst; de bovenwoning had een deur aan de zijkant. De voorgevel wordt gezien als een  ‘juweeltje’. De gevel is gemetseld van friese geeltjes. De benedenverdieping laat sporen van verbouwingen en reparaties zien. De geveltop is bijzonder, zes trappen, alle met geprofileerde dekplaten van zandsteen.

Bij de Raamstraat slaat u rechtsaf.

Raamstraat nr 7

Nr. 7 [1974] ​Dit monumentale pand is ongeveer gebouwd in 1656. In die tijd woonden er verschillende burgemeesters. Rond 1729 kreeg het pand de naam waar "De Steur" uithangt. Jan Valkenier die handel met het Noorden dreef en met de walvisvaart van doen had, heeft er gewoond. Tot 1974 heeft het huis veel veranderingen moeten ondergaan. Het souterrain was in het verleden het domein van de meiden en knechts. Bij de restauratie is de deur ondergebracht in een historiserende stijl verbouwde aanbouw. Het monument is gemetseld van de plaatselijke gele steen en heeft een zadeldak met donkergrijs gesmoorde Hollandse pannen. Links van dit pand de plaats waarop de  joodse synagoge stond (zie plaquette).

Aan het einde van de Raamstraat slaat u linksaf de Zuiderhaven op.

R.K. kerk

Even een heel ander beeld. Aan de overkant de kaalslag waar vroeger scheepswerf Welgelegen was en het verpleeghuis Dukdalf dat binnenkort  wordt gesloten. Links de  in 1880 gebouwde R. K. Kerk (architect Alfred Tepe).

vervolg route 3