subsidie

In 2022 heeft de Hein Buisman Stichting een aanmerkelijke erfenis ontvangen van mevrouw D. Glastra van Loon – Bruinsma.

Mevrouw Glastra van Loon – Bruinsma heeft in haar testament bepaald dat het geërfde vermogen in stand moet blijven maar dat het rendement dat op het geërfde vermogen wordt gemaakt moet worden besteed aan de doelstelling van de Hein Buisman Stichting.

De Hein Buisman Stichting heeft in haar boeken het Glastra van Loon- Bruinsma Fonds,opgenomen.

Eigenaren van Gemeentelijke monumenten en Beeldbepalende panden die op de lijst van de Gemeente Harlingen staan, kunnen ter verbetering van hun woning een beroep doen op de jaarlijkse opbrengsten van dit Fonds.

De Hein Buisman Stichting heeft daartoe een subsidieregeling vastgesteld.

Eigenaren die een beroep op deze subsidieregeling willen doen kunnen een subsidieaanvraag bij de Stichting indienen. Alleen eigenaren- bewoners komen in aanmerking.

Eigenaren van Rijksmonumenten komen niet voor een subsidie in aanmerking omdat er voor deze categorie andere regelingen zijn.

De spelregels waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen, zijn te lezen op de website van de Hein Buisman Stichting, www.heinbuismanstichting.nl

Het bestuur van de Stichting besluit over de aanvraag, alsmede over het toe te kennen bedrag.

Voor een toelichting op dit persbericht kunt u contact opnemen met 0517-414720 of info@heinbuismanstichting.nl