Harlingen Bildtstraat 22

  • Adres: Bildtstraat 22 
  • Restauratie: 1986 
  • Architect: J.D.vd Molen te Sneek 
  • Aannemer: Posthuma & Tigchelaar te Harlingen 
1986

De restauratie van dit grote woonhuis met achterhuis aan de Droogstraat, waar omstreeks 1900 de galanteriewinkel van Jacob Kroon in gevestigd was, is in 1986 gereed gekomen.
Het is een hoekpand met de voorgevel aan de Bildtstraat, een klokgevel met schouderplaten met voluutkrullen in de vorm van bladornament en een bekronende toogvormige lijst van natuursteen met bovenin een charmante rocaille of kuif.
Het pand zal dateren van omstreeks 1780. Het bezit in het midden van de gevel een smalle deur met bovenlicht en aan weerszijden een zesruitsvenster.
De zolderverdieping wordt verlicht door aanzienlijk kleinere vierlichtvensters en de vliering door een nog kleiner raam. De maatverhoudingen van de naar boven toe kleiner wordende ramen is zonder meer fraai te noemen.
De sierankers geven de plaatsen aan waar gevel en kap met elkaar verbonden zijn. De voorgevel is donkerbruin geschilderd en bezit aan de onderzijde een flinke, zwartgekleurde spatlijst.
Het fletse geel waarin de ramen geverfd zijn is niet traditioneel maar harmonieert bij het donkerbruin.
In de gepleisterde en witge­verfde zijgevel aan de Droogstraat moest dit kleurenschema omgedraaid worden: daar zijn de kozijnen flets geel en de ramen licht gekleurd. In het achterste gedeelte van het huis zitten in deze zijgevel twee negenruits schuifvensters hoger dan gewoonlijk.
Daarachter ligt een kamer met verhoogd vloerniveau, een soort insteek om eronder ruimte te bieden voor een binnenhaard, een kelderachtige woonruimte.
Het is een ruimtelijke geleding die tot in de eerste helft van de zeventiende eeuw voorkwam. Het is dan ook heel goed mogelijk dat het eigenlijke pand ouder is dan de klokgevel zou doen vermoeden.
De binnenhaard heeft een van een hekje voorzien eigen toegang met een trap en wordt verlicht door twee niet erg grote liggende raampjes. Meteen tegen dit huis is een smal, maar iets hoger achterhuis gebouwd.
Het heeft beneden een deur met bovenlicht en een zesruitsvenster en boven een negenruits schuifvenster. Dit huis was oorspronkelijk een afzonderlijke woning. De zadeldaken zijn gedekt met rode Hollandse golfpannen.

19850418 bestek voor restauratie Bildtstr 22
19850425 bestek voor glas en schilderwerk Bildtstr 22
19860213 Kleurenschema Bildtstr 22