Harlingen Hofstraat 2-4

  • Adres: Hofstraat 2-4 
  • Restauratie: 1996 
  • Architect: Flevum te Heerenveen 
  • Aannemer: fa. A.Nauta te Harlingen 
1996

Dat de Hein Buisman Stichting oog blijft houden voor de historische eenvoud, bewijst de restauratie van het dubbele huisje in de Hofstraat tot een bruikbare woning. De Hofstraat ligt aan de marge van het stadsvernieuwingsgebied van Almenum. De zuidelijke wand is nog geheel intact met oude en minder oude huizen en (voormalige) winkelpandjes die vrijwel allemaal bescheiden van omvang zijn. Ook dit pand is een enkele laag hoog en is gemetseld van vrijwel zeker inheemse gele steentjes. Het dateert mogelijk uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Bij de restauratie in 1996 heeft het huis vensters gekregen van een wat ouder model: negenruits schuifvensters waar zesruitsvensters historisch beter zouden hebben gepast. De lange gevel van het langs de Hofstraat uitgestrekte pand vertoont van het westen af twee vensters, de toegangspartij met bovenlicht met amadelvormige roeden, opnieuw twee vensters en een grote garagedeur met een zesledig bovenlicht. Het zadeldak ligt tussen twee topgevels met vlechtingen en het is gedekt met grijze, gesmoorde golfpannen. Op de hoeken staan stoeppalen en de middenpartij heeft een palengroep met kettingen.

Hofstr 02-04 kleurenschema
Hofstr 2-4 0795 bestek en voorwaarden