Harlingen Kleine Ossenmarkt 8-10

  • Adres: Kleine Ossenmarkt 8-10 
  • Restauratie: 1985 
  • Architect: J.D.vd Molen te Sneek 
  • Aannemer: A.H.de Bock te Harlingen 
1985

De restauratie van de panden Kleine Ossemarkt 8 en 10 die tot één woning zijn verbouwd, kwam in 1985 gereed. Het paar panden onder één doorlopende kap verschilt onderling op vele punten. De vloerhoogten van de verdieping, de kleur van de gebruikte gele baksteen, de vorm en de indeling van de ramen en de gevelbreedte en indeling zijn verschillend. Vroeger stonden er potkasten tegen beide woningen. Het zijn dwars geplaatste panden onder een zadeldak tussen tuitgevels die twee verdiepingen en een grote zolder hoog zijn. Het dak is gedekt met rode Hollandse golfpannen en het hemelwater wordt opgevangen in een eenvoudige bakgoot.

Pand nummer 8, waar in het begin van de twintigste eeuw de schilderswerkplaats van P. van Zandbergen was gevestigd, is van een lichte gele steen opgetrokken en is drie raamvakken breed. Beneden zitten twee negenruits schuifvensters en een deur met bovenlicht en boven twee negenruits schuifvensters met rechts een groot stuk blind muurwerk. Daar hebben vermoedelijk diepe bedsteden gezeten. Pand nummer 10 is gemetseld van donkerder gele steen. Beneden heeft het twee twaalfruits schuifvensters, waarvan er één met de deur tot en kleine pui is samengevat. De verdieping is geopend met twee negenruits schuifvensters met ook hier een blind muurgedeelte dat kan duiden op bedsteden, die dan minder diep geweest zijn dan bij het buurpand. De naastliggende panden nummers 4 en 6 waren in het recente verleden nog bewoond door verschillende generaties van een grote familie; het was een mensenpakhuis. Voor de panden stond toen nog een lage potkast. Even verderop ligt de steeg die geen naam draagt maar wel een bezit: de Pothondjessteeg.

19841201 Bestek en voorwaarden Kl.Ossenmarkt 8-10