Midlum Fonteinstraat 2-4

  • Adres: Midlum Fonteinstraat 2-4 
  • Restauratie: 1979 
  • Architect: v Manen & Zwart te Drachten 
  • Aannemer: Posthuma & Tigchelaar te Harlingen 
1979

De Hein Buisman stichting restaureert vanzelfsprekend ook monumentale panden in het dorp Midlum dat tot de gemeente Harlingen behoort. In 1979 kwam de restauratie gereed van Fonteinstraat 2. Het is het voorname restant van een grote kop-hals-romp boerderij, waarvan de schuur uit 1840 en de hals verdwenen zijn, maar de hals op de noordelijke gevel van het woonhuis, de kop, wel sporen nagelaten heeft. Een nieuwe aanbouw, waarin garage en entree in ondergebracht zijn, is in iets oostelijker richting verschoven. Het woonhuis, de kop die omstreeks 1865 voor de ongeveer 25 jaar oudere schuur is gebouwd, is tot 1919 als zodanig in gebruik geweest, werd, toen de schuur en hals waren afgebroken, gesplitst in twee woningen. In 1969 raakten de woningen onbewoond. Tien jaar later werd dit vanouds ‘het hoge huis’ genoemde boerenhuis na restauratie weer in gebruik genomen.

Aan de noordzijde van het woonhuis, dus aan de zijde van de hals en op de koelste plaats zit de oorspronkelijke melkkelder, geopend met enkele lage vensters en daarboven de opkamer die hier waarschijnlijk niet de salonfunctie gehad zal hebben. Die opkamer heeft zesruitsvensters waarvan dat in de noord muur pas na het verdwijnen van de hals aangebracht kan zijn. Aan de voorzijde en gericht naar de kerk zit de grote woonkamer die dieper is en geopend is met grote zesruitsvensters. In de voorgevel zijn ze asymmetrisch geplaatst, mogelijk omdat er oorspronkelijk aan de oostzijde bedsteden zaten.

De woning is gebouwd van een kleine maat roodbruine baksteen die in het midden van de negentiende eeuw veel toegepast is. Het zadeldak tussen tuitgevels met hoekschoorstenen heeft blauw geglazuurde gegolfde Friese pannen en op het dakschild is een charmant gevormde, maar niet oorspronkelijke dakkapel geplaatst.

(gegevens uit: H. Kreger en J. Ploeg Prentenboek van oud Midlum Z.pl., z.j.)

19770401 bestek en voorwaarden Fonteinstr 2-4 Midlum