Harlingen Vijver 12

  • Adres: Vijver 12 
  • Restauratie: 1974 
  • Architect: J.D.vd Molen te Sneek 
  • Aannemer: fa H.vd Zee &Zn te Harlingen 
1974

Het pand op de hoek van Vijver en Vijverstraat is al sinds lang verdwenen en bij rehabilitatie van de panden in de omgeving bleef deze kale plek een probleem vormen. Er is besloten om er een nieuw huis in oude trant neer te zetten. Het is een huis geworden met een gebroken kap aan de rechterzijde, een tuitgevel met oeil-de-boeuf, schouders en pinakel, met vlechtingen, zesruitsvensters, een deur met bovenlicht en noem het hele traditionele programma maar op. Aan de zijde van de Vijverstraat, nabij de hoek, is na de voltooiing van de bouw nog een gevelsteen aangebracht. Deze kofschipsteen is afkomstig uit een gesloopt pand aan de Oude Trekweg en in bruikleen ontvangen van de gemeente Harlingen.

19711106 technische omschrijving Vijver 12