Harlingen Vijver 4

  • Adres: Vijver 4 
  • Bouwjaar: 17e eeuws 
  • Restauratie: 1974 
  • Architect: W.vd Zee te Harlingen 
1974

Het monument Vijver 4, een woning met trapgevel, werd in 1654 gekocht door de bekendste Friese zeeheld, luitenant-admiraal Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666) die op de Grote Bredeplaats herdacht wordt met een monument. Hij kocht het pand indertijd voor 1000 goudguldens, voor toen een aanzienlijk bedrag. Het pand verdient een vertellende gedenkplaat van de beroemde bewoner. Voordat Hein Buisman het pand verwierf, was dit pand in gebruik bij zilversmid Van Wier. Het pand bezit net als het buurpand een trapgevel, maar de eerste trede van de trap begint al eerder. Dit pand heeft dan ook zes treden met een echte pinakel, het buurpand vijf treden met een pinakelachtige bekroning. Ook hier zijn de trappen afgedekt door geprofileerde platen natuursteen. De bekronende pinakel springt vooruit en wordt gesteund door een kraagsteen in de vorm van een kopje. Zodra de pinakel boven de laatste traptrede uitrijst wordt hij door afsnuitingen achtzijdig. Het monument heeft eveneens zesruitvensters op de begane grond, maar die zitten in kozijnen die door een dubbel profiel een heel ander karakter hebben dan die van nr. 2. Bovendien hebben ze kalven ter hoogte van die van de deur, geen wisseldorpels. De deurpartij bezit een paneeldeur en een bovenlicht met ruitvormige roeden. Ook dit pand laat door de ankers zien waar de gordingen zitten en bovendien daar waar de vloerbalken van verdieping en zolder aan de gevel gehecht zijn. Het metselwerk van de gevel is net als dat van nr. 2 gesausd in een paarsrode dodekopkleur en ook hier heeft de stoep forse hardstenen palen met kettingen.

19710914 Techniche omschrijving Vijver 2-4