Harlingen Vijver 6

  • Adres: Vijver 6 
  • Restauratie: 1974 
  • Architect: J.D.vd Molen te Sneek 
  • Aannemer: fa. A.Nauta te Harlingen 
1974

Het pand bezit een topgevel voor een zadeldak, gemetseld van een bruinrode steen met vlechtingen langs de dakrand. Ankers geven de plaatsen van de gordingen van de kap en de balklaag tussen begane grond en zolder aan. Beneden is het pand met twee, boven met één groot raam met negenruits schuifvensters geopend. Boven de ramen zitten hanenkammen van anderhalve steen hoog. Boven in de geveltop is nog een thans dichtgezet, klein, rond vlieringraampje aangebracht. Het pand heeft een paneeldeur en een bovenlicht. In de gemetselde stoep herinnert een put met deksel nog aan de tijd dat drinkwater nog niet als vanzelfsprekend uit de kraan kwam.

19721201 bestek Vijver 6-8