Harlingen Vijver 8

  • Adres: Vijver 8 
  • Restauratie: 1974 
  • Architect: J.D.vd Molen te Sneek 
  • Aannemer: fa. A.Nauta te Harlingen 
1974

De panden Vijver 8 en 10, gerestaureerd in 1974, vormen een aardig paar van kleine, dwars geplaatste panden die van volume en indeling op veel punten aanzienlijk verschillen. Vijver 8 is het grootste huis. Het heeft één bouwlaag en een dwars geplaatst zadeldak tussen topgevels, waarvan de randen vlechtwerk vertonen. De linker gevel wordt bekroond door een forse schoorsteen die met het buurpand nr. 10 gedeeld wordt en de rechter gevel bezit een pinakeltje op de top. Het dak kreeg helderrode Hollandse golfpannen. Midden op het voorschild is een forse houten kajuit met een groot negenruits schuifvenster uitgebouwd. De gootlijst rust op klossen die in een aardig profiel gesneden zijn.

De twee ramen en de deur rechts zijn gescheiden door flinke muurdammen. Vooral de linker dam is zeer breed, hetgeen erop duidt dat daar oorspronkelijk een bedstede gezeten kan hebben. Het pand heeft grote twaalfruits schuifvensters met wisseldorpels. De paneeldeur bezit twee hoge raampjes met siersmeedwerk en de deurpartij wordt bekroond door een eenvoudig driedelig bovenlicht. Het muurwerk is gemetseld van gele inheemse baksteen; de plint is tot een soort spatlijst zwart geverfd. Het pand dateert vermoedelijk uit het einde van de achttiende eeuw.

19721201 bestek Vijver 6-8