Harlingen Zoutsloot 53

  • Adres: Zoutsloot 53 
  • Restauratie: 1970 
  • Architect: S. Ybema te Enkhuizen 
  • Aannemer: Fa Buisman & v Dijk te Harlingen 
1970

Het woonhuis Zoutsloot 53 is in 1970 door de Hein Buisman stichting gerestaureerd, waardoor de heel eigenzinnige kwaliteiten weer ten volle uit konden komen. Het is een vierkant pand van twee bouwlagen hoog, gemetseld van de plaatselijk geproduceerde gele baksteen. Het dak bezit een eigen­aardige daklijst en dit tentdak heeft een piramidevorm dat gedekt is met grijs gesmoorde golfpannen en bekroond wordt door een schoorsteen die eveneens een piramidevormige afdekking kreeg. Bene­den bezit het pand een stoep met stoeppa­len en kettingen. De twee vierkante, met rocailles versierde palen die naar de deur leiden, moeten dateren uit ongeveer 1760-1770, een periode waarin het pand ook heel goed gebouwd kan zijn. De deur is in stevig lijstwerk gevat en het kozijn rust op neuten. De deur is dubbelbreed, van paneelprofielen voorzien en bezit een bo­venlicht. Op de begane grond zijn verder twee zesruitsvensters aanwezig. Op de verdieping zijn twee vierruitsvensters asymmetrisch in de gevel geplaatst; achter de rechter muurdam zou een bedstede gezeten kunnen hebben. Alle bovendorpels zijn licht getoogd en alle muuropeningen zijn afgedekt door hanenkammen.

De kroonlijst met de geprofileerde goot vormen een fijn plastisch geheel, dat voor het midden van de gevel met een accola­desprong halfrond oploopt om ruimte te bieden aan een zoldervenstertje. Het is een soort mezzanine-element dat het verder robuuste pand als een knip­oog een zekere charme verschaft.

19680531 korte omschrijving werkzaamheden Zoutsloot 53