Harlingen Zoutsloot 57-59

  • Adres: Zoutsloot 57-59 
  • Restauratie: 1970 
  • Architect: S.Ybema te Enkhuizen 
  • Aannemer: Fa. Buisman & v Dijk te Harlingen 
1970

In 1970 restaureerde de Hein Buisman stichting Zoutsloot 57 (+ 59), waarbij van twee kleine huisjes één woning gemaakt werd. Het pand is één bouwlaag en een zolder onder een zadeldak hoog. Het dak heeft aan de westzijde een tuitgevel en aan de oostzijde een zijschild. Het pand is opgetrokken van roodbruine steen. Het dak is met rode golfpannen gedekt en op de hoeken staan schoorstenen. Het westelijke gedeelte is geopend met drie negenruitsvensters; het oostelijk gedeelte door twee bredere negenruitsvensters. De paneeldeur met bovenlicht zit ongeveer in het midden. De geprofileerde dakgoot steunt op klossen.

19690601 technische omschrijving Zoutsloot 57-59