Harlingen Zoutsloot 79

  • Adres: Zoutsloot 79 
  • Bouwjaar: eind 18e eeuw 
  • Restauratie: 1973 
  • Architect: W. vd Zee te Harlingen 
  • Aannemer: M.E. vd Zee te Franeker 
1973

Het woonhuis Zoutsloot 79 is in 1973 door de Hein Buisman stichting gerestaureerd. Het huis dateert uit het einde van de achttiende eeuw maar het staat met zijn trapgevel nog geheel in de traditie van de zeventiende eeuw. Het pand is één bouwlaag met een flinke kap hoog. In deze kap is ruimte voor een grote zolderverdieping en een vliering. De ankers in de gevel geven de vloerniveaus aan. Het grote zadeldak tussen topgevels is gedekt met rode Hollandse golfpannen. De trapgevel is gemetseld van roodbruine baksteen.

De gevelopbouw bestaat uit acht trappen die beschermd zijn met geprofileerde platen zandsteen. Onder de laagste trappen zijn lamberkijns aangebracht, dat zijn versteende draperingen, die in de achttiende eeuw in Friesland zeer populair waren, waarop het opschrift Anno 1785 te lezen is. Die lamberkijns geven niet alleen de juiste datering, maar zijn als motief ook kenmerkend voor die tijd. Kenmerkend zijn tevens de heel licht getoogde bovendorpels van de ramen. Die zaten er vóór de restauratie niet. Waar thans het rechter raam zit, was een puitje van deur met venster aanwezig. Omdat het pand aan de westzijde kon worden afgebroken, kwam daar ruimte voor de ingangspartij. De raamindeling is bij restauratie té ouderwets gebeurd. De indeling tot 25-ruits en zestienruits schuifvensters voor begane grond en zolders had naar het model van het begin van de achttiende eeuw nog gereconstrueerd kunnen worden, voor het einde van die eeuw hadden het negen- of vierruitsvensters moeten zijn. Ook de geveltop is met een plastisch pinakel in zeventiende-eeuwse trant archaïsch aangepakt. De stoep heeft stoeppalen met kettingen gekregen. Het huis nr. 77, een woning met een tuitgevel, daterend uit 1858, is afgebroken om ruimte voor een tuin te creëren.

19720504 technische omschrijving Zoutsloot 79