Harlingen Zuiderhaven 35A

  • Adres: Zuiderhaven 35A 
  • Bouwjaar: 1880 
  • Restauratie: 1978 
  • Architect: J.D.vd Molen te Sneek 
  • Aannemer: J.Bloemsma te Achlum 
1978

Het uit ca. 1880 daterende winkelhuis Zuiderhaven 35 is gebouwd op een scheluw terrein en zijn met de rooilijn meebuigende voorgevel vormt de enige mogelijkheid tot licht – en luchtschepping. Het pand, waarvan de restauratie in 1979 voltooid werd, is twee bouwlagen en een afgeknotte schildkap hoog en de gebogen gevel is in totaal zeven raamvakken breed. De meest noordelijke twee venstervakken zijn regelmatig en kregen beneden en boven T-vensters met getoogde bovendorpels die door hanenkammen in het metselwerk afgedekt worden. Boven vertoont de rest van het pand schoon metselwerk, twee blindnissen en daartussen, op de hoek, drie van T-vensters voorziene ramen. Die vijf traveeën van de hoek zijn beneden sierlijk gestukadoord tot een winkelpui die omvat wordt door penanten met consoles die een kroonlijst dragen. In die omlijsting is in vakken met een getoogde afdekking een soort alternerend schema ondergebracht van deur, blindnis, raam, blindnis en raam (het laatste raam was oorspronkelijk een deur). De vakken worden hier omlijst door ranke pilasters met fraaie kapiteeltjes ter hoogte van de tussendorpels. De gebogen gevel wordt bekroond door een opmerkelijk hoge, geprofileerde kroonlijst. Het afgeknotte dak bezit gegolfde en platte Friese pannen en op het voorschild zijn twee kapellen uitgebouwd.

Het winkelhuis bezit door vooral zijn met lijstwerk opgesierde pui een kenmerkend negentiende-eeuwse uitdossing en het vormt een belangrijk element in de stedenbouwkundige situatie. Er hebben allerlei winkelfuncties ingezeten, onder meer een in spullen voor handvaardigheid.

19750601 bestek Zuiderhaven 35